Situații financiare

Situații financiare anuale individuale IFRS în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010

Situații financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, Raportul Administratorilor si Raportul de audit:

Situații financiare anuale individuale IFRS, în conformitate cu Ordinul BNR 15/2009

Situații financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana

Diferente intre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevazut de IFRS:

Raportari B.V.B în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.

Raport anual la 31 Decembrie 2018

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2018

Raport anual la 31 Decembrie 2017

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2017

Raport anual la 31 Decembrie 2016

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2016

Raport anual la 31 Decembrie 2015

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2015

Raport anual la 31 Decembrie 2014

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2014