Schema de garantare a depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor bancare are misiunea de a garanta depozitele constituite la instituțiile de credit participante la Fond, precum și de a plăti compensații către deponenții garantați, în limita plafonului de garantare și a altor condiții stabilite prin lege, atunci când depozitele devin indisponibile. Sumele depuse în conturi deschise la Garanti Bank S.A. sunt garantate de Schema de Garantare a Depozitelor, având în vedere că Banca este membră a Fondului.

Excepție de la plata compensațiilor fac depozitele care se încadrează în categoriile negarantate, conform prevederilor Legii 311/2015.

Depozitele deținute de persoane fizice sau juridice la instituțiile participante la Fond sunt garantate prin lege de către Fondul de garantare a depozitelor bancare în limita plafonului de 100.000 de EUR, în echivalent Lei.

Informații referitoare la schema de garantare a depozitelor deținute la Garanti BBVA puteți găsi aici.

Pentru orice alte informații, îți stăm la dispoziție prin intermediul serviciului Serviciul de Relatii Clienti 0800 80 1234 (apel gratuit din orice rețea de telefonie fixă) sau la 021 200 9494 (număr cu tarif normal), disponibil zilnic între 9:00 și 22:00 sau la adresa de e-mail: contact@garantibbva.ro