Guvernanță corporativă

Informații esențiale despre GARANTI BBVA Bank

Află tot ce trebuie să știi despre Guvernanța corporativă

Care sunt structurile de administrare?

Suntem organizați în conformitate cu sistemul unitar de administrare, iar organul de conducere al Băncii se compune din:

Consiliul de Administrație, în calitate de organ de conducere cu funcție de supraveghere.

Conducerea Superioară, în calitate de organ ce exercită funcția de conducere.

Membrii Consiliului de Administrație

Membrii Conducerii Executive (Conducerea Superioară)

Ce este Politica KYC & AML/CFT?

Aceasta este emisă cu scopul de a asigura desfașurarea activității Băncii în conformitate cu obligațile legale naționale și internaționale în vigoare în ceea ce privește Prevenirea Spălării Banilor și finanțării terorismului, asigurarea respectării practicilor prudente, sănătoase și în scopul de a promova standarde înalte de etică și profesionalism și de a preveni utilizarea Băncii, intenționat sau fără intenție, în desfășurarea unor activități criminale de către clienții acesteia.

Informații despre Codul de Conduită

Codul de Conduită stabilește standardele de comportament pe care trebuie să le adoptăm, astfel încât comportamentul nostru să fie în concordanță cu valorile Garanti Bank S.A. 

Valorile Garanti BBVA ne definesc identitatea și stabilesc atitudinile care, aplicate zilnic de către toate persoanele care lucrează în cadrul Garanti Bank S.A., ne permit să ne realizăm scopul: Să asigurăm oportunități tuturor.

În cadrul culturii noastre corporative, integritatea ar trebui să fie în centrul tuturor acțiunilor noastre, cu principii de acțiune care includ: (i) implementarea valorilor noastre fiind consecvenți în ceea ce spunem și facem; (ii) acțiuni oneste, respectuoase și responsabile în relațiile noastre cu clienții, angajații, societatea și compania; (iii) cunoașterea și respectarea limitelor: acțiunile vor fi în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în orice moment dat; și (iv) netolerarea (și acționarea împotriva) comportamentelor inadecvate.

Codul se aplică Garanti Bank S.A. și prin urmare este obligatoriu pentru toți angajații și managerii seniori, în toate activitățile care derivă din funcția sau postul lor în cadrul Garanti Bank S.A. Acesta se aplică și administratorilor Garanti Bank S.A., precum și administratorilor numiți în companii, dacă este cazul, la propunerea Garanti Bank S.A., ținând cont de natura îndatoririlor îndeplinite în cadrul companiei și respectând întotdeauna standardele care se aplică acestora, inclusiv reglementările sau alte documente care le guvernează îndatoririle, drepturile și obligațiile.

Codul de Conduită și reglementările interne care îl implementează, pot fi aplicate suplimentar altor persoane sau companii legate fiecare de Garanti Bank S.A. prin relații de afaceri sau profesionale, dacă, prin natura acelei legături, comportamentul profesional al acestora poate avea, în orice fel, un impact asupra reputației și imaginii Garanti Bank S.A. sau poate genera orice tip de răspundere pentru Garanti Bank S.A.

Aplicarea Codului nu va da naștere, în nicio circumstanță, unei încălcări a oricăror prevederi legale aplicabile. În cazul apariției unei astfel de situații, conținutul Codului va fi modificat pentru a asigura respectarea acelor prevederi legale.

Codul va prevala asupra oricăror reglementări interne, inclusiv coduri de conduită locale, care pot fi incompatibile cu acesta, cu excepția cazului în care acestea din urmă stabilesc norme de comportament mai stricte, permițând adaptări specifice care pot fi aplicate la nivelul băncii, după consultarea cu Direcția Conformitate a Garanti Bank S.A.

Codul nu modifică termenii și condițiile de angajare între oricare companie din Grup și angajații acesteia și nici nu constituie un contract de muncă sau o promisiune de angajare.

Orice nerespectare a Codului poate da naștere unor acțiuni disciplinare în conformitate cu reglementările interne aplicabile și legislația muncii, în plus față de orice obligații legale care pot fi aplicabile.

Puteți găsi Codul de Conduita urmând linkul.

Politica WHISTLEBLOWING

Canalul de Avertizare (Whistleblowing) este o parte esențială a sistemului de conformitate al Garanti Bank S.A., ca unul dintre procesele stabilite pentru a garanta aplicarea efectivă a procedurilor și standardelor prezentului Cod. 

Acest canal este, de asemenea, o resursă pentru a vă ajuta să raportați comportamentele inadecvate pe care le observați sau care vă sunt raportate de către membrii echipei, clienți, furnizori sau colegi. Comunicarea prin intermediul acestui canal include, fără a se limita la aceasta, raportarea unui comportament suspect, ilegal sau lipsit de etică profesională.

Canalul vă permite să stabiliți un dialog securizat cu persoana responsabilă pentru reclamație, pastrându-vă anonimatul în tot acest timp, dacă doriți.

Direcția Conformitate va procesa cu atenție și promptitudine toate rapoartele pe care le primește, asigurându-se că acestea sunt investigate și punând la dispoziție resurse pentru a se asigura că acestea sunt rezolvate în conformitate cu procedurile de gestionare ale Canalului de Avertizare (Whistleblowing). Informațiile vor fi analizate în mod obiectiv, imparțial si confidențial. Identitatea persoanei care raportează va fi păstrată confidențială. Informațiile vor fi furnizate doar acelor departamente a căror cooperare este necesară procesului de investigare, pentru a evita compromiterea rezultatului investigației, sau reputației oricărei persoane afectate de aceasta. 

Garanti Bank S.A. deține mecanisme adecvate pentru a preveni potențialele conflicte de interese în timpul procesului de investigare a rapoartelor. Rezultatul investigațiilor va fi comunicat departamentelor, care trebuie să ia masuri corespunzătoare pentru atenuarea sau corectarea abaterii precum și persoanei care face obiectul raportării și persoanei care raportează, dupa caz.

Avertizorii joaca un rol esențial în prevenirea și detectarea oricărui comportament inadecvat, prin urmare asigurarea protecției acestora este o prioritate pentru Garanti Bank S.A. Persoanele care raportează cu bună-credință fapte sau acțiuni prin Canalul de Avertizare (Whistleblowing) nu vor suferi represalii sau alte consecințe adverse pentru transmiterea acestui raport.

Informații suplimentare și prezentarea modalitatilor de raportare prin Canalul de Avertizare (Whistleblowing) regăsiți urmând linkul.

Te-ar putea interesa și

Politica de confidențialitate

Ca urmare a sistemului bancar modern, a serviciilor bancare orientate către satisfacţia şi protecţia clientului, Garanti BBVA a adoptat şi aplică reguli de bază pentru a asigura confidenţialitatea tuturor tranzacţiilor efectuate de dumneavoastră şi protecţia tuturor informaţiilor introduse sau oferite de dumneavoastră prin intermediul site-ului web www.garantibbva.ro

Află mai multe

Prelucrarea datelor personale

Luăm în vedere tipurile de date personale colectate și prelucrate în cadrul GARANTI BANK SA, scopurile și temeiurile acestor prelucrări, destinatarii datelor, perioadele de stocare, drepturile persoanelor vizate.

Află mai multe