Facilități pentru finanțarea comerțului exterior

Alege Facilitățile pentru Finanțarea Comerțului Exterior

Scrisori de garanţie

Scrisorile de garanție, sub diferitele lor forme, sunt facilități nemonetare care oferă o asigurare de plată beneficiarilor lor. Scadenţa lor este variabilă şi este corelată cu tranzacția aferentă, iar garanțiile colaterale pot fi atât în numerar, cât şi în garanții şi ipoteci asupra unor imobile și bunuri mobile.

Scrisorile de garanție de la Garanti BBVA protejează beneficiarii

Este foarte uşor de obţinut
Poţi să vizitezi orice agenţie Garanti BBVA sau să ne contactezi prin e-mail la contact@garantibbva.ro

Acreditive

Acreditivul este un angajament necondiționat de plată oferit exportatorului de către banca importatorului. În mod uzual, exportatorul primește acreditivul înainte de livrarea mărfurilor iar garanţia de plată este condiționată de prezentarea documentelor de export, în conformitate cu termenii și condițiile acreditivului. Scadența este variabilă, corelată cu tranzacția respectivă. Garanţiile pot însemna cash colateral, ipoteci asupra unor imobile și bunuri mobile.

Acreditivul de la Garanti BBVA conferă un mediu sigur

Este foarte uşor de obţinut
Poţi să vizitezi orice agenţie Garanti BBVA sau să ne contactezi prin e-mail la contact@garantibbva.ro

Incasso

Cu ajutorul Incasso-ului, exportatorul oferă un control mai strict asupra activelor și un nivel ridicat de securitate pentru plată. Documentele pentru mărfurile exportate sunt transmise la banca importatorului prin intermediul băncii exportatorului.

Incasso-ul de la Garanti BBVA poate îmbunătăți și securiza procesul de tranzacţionare a bunurilor

Ușor de obținut

Contactează-ne

La adresa: contact@garantibbva.ro pentru detalii despre produs

În agenții

Poți veni in oricare din agențiile Garanti BBVA

Te-ar putea interesa și