Protecţie împotriva riscurilor financiare

Vă oferim soluţii de Protecţie Împotriva Riscurilor Financiare

Protecţie împotriva evoluţiilor nefavorabile ale ratei de dobândă

Swapul pe rata dobânzii cel mai des utilizat tip de swap pe dobândă în această perioadă pe piaţa din România este cel variabil-contra-fix, prin care un client îşi transformă creditul luat într-o dobândă variabilă în unul cu o dobândă fixă, fluxurile viitoare fiind astfel fixate pe întreaga durată a creditului. Banca oferă şi posibilitatea schimbării valutei initiale a creditului prin utilizarea instrumentului swap pe rata dobânzii cu valute noţionale exprimate în valute diferite.

Protecţie împotriva evoluţiilor nefavorabile ale cursului de schimb

Prin intermediul produsului Forward pe cursul de schimb (FX forward) se asigură stablirea la data prezentă a cursului de schimb pentru o dată viitoare, eliminându-se astfel riscul valutar din expunerea bilantiera in cauza.

Operaţiunile de swap valutar sunt utile in gestionarea lichidităţii, astfel încât să se evite riscuri valutare şi constau în tranzacţii financiare în care două contrapărţi schimbă sume exprimate în două monede diferite, la începutul unei perioade şi le răscumpără la o dată viitoare predeterminată, ratele de schimb fiind stabilite la momentul efectuării tranzacţiei.

Avantaje pentru companie:

Ușor de obținut

Ofertă personalizată

Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Corporate.Sales@garantibbva.ro

În agenții

Poți veni in oricare din agențiile Garanti BBVA