Conturi și servicii

Companiile obţin acces la produsele şi serviciile Garanti BBVA prin intermediul contului curent

Caracteristicile produsului

Caracteristicile produsului: reprezentanţii Legali ai companiei nominalizează Reprezentanţii Autorizaţi care vor dispune de conturile deschise de companie şi vor stabili, pentru fiecare, nivelul de acces şi limitări aferente conform tipului semnăturii operaţiunii şi limitele tranzacţionale. Reprezentanţii autorizaţi pot accesa de la distanţă conturile companiei, prin intermediul aplicaţiilor electronice, dar şi la orice agenţie Garanti BBVA.

Avantaje pentru companie:

Ușor de obținut

Ofertă personalizată

Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Corporate.Sales@garantibbva.ro

În agenții

Poți veni in oricare din agențiile Garanti BBVA

Deschiderea efectivă a conturilor se va realiza în agenţia Garanti BBVA pe care o veţi alege dumneavoastră.

În plus, prin intermediul serviciului de Internet Banking Garanti BBVA Online aveţi posibilitatea să deschideţi conturi curente fără a mai fi necesară deplasarea la agenţiile băncii. Alocarea numărului de cont este imediată, iar contul devine operaţional imediat după ce semnaţi originalul Formularului de Activare Operaţiuni în agenţia Dvs Garanti BBVA.
Garanti BBVA face parte din categoria instituțiilor de credit care contribuie la schema de garantare a depozitelor, administrată de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Banii clienților din conturile curente, cei din conturile de economii precum și cei din depozitele la termen Garanti BBVA sunt garantați până la concurența sumei de 100,000 EUR, în echivalent Lei, conform criteriilor menționate în Formularul pentru Informațiile Oferite Deponenților, precum și în Lista Depozitelor Excluse de la Garantare, vezi aici.