CSALB

În cazul în care un litigiu între un consumator și Garanti Bank S.A. nu a putut fi soluționat în urma unei reclamații prezentate de consumator direct băncii, consumatorii au posibilitatea să apeleze la mecanismul de soluționare alternativă a litigiilor prevăzut de OG 38/2015 cu modificările și completările ulterioare,
adresându-se Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul în București, str. Sevastopol nr.24, sector 1, număr telefon (021)9414, site web www.csalb.ro, centru abilitat să organizeze și să administreze soluționarea, prin mijloace alternative, a litigiilor din domeniul financiar – bancar dintre consumatori și instituții de credit.

Mai multe informații cu privire la această procedură găsiți aici.

CSALB

Ce reprezintă CSALB?

CSALB este o entitate: 

Misiunea CSALB este de a organiza soluționarea litigiilor dintre consumatorii și instituțiile financiar – bancare în mod echilibrat, rezonabil, rapid și în afara instanței. 
Examinarea și soluționarea litigiilor se realizează de către persoanele înscrise pe Lista Conciliatorilor CSALB – experți în domeniu, persoane cu bună reputație, independenți și imparțiali. Activitatea CSALB este coordonată de Colegiul de Coordonare format din 5 membri desemnați – patru din ANPC, ARB, BNR și asociațiile de consumatori și un membru independent ales de către cei 4 membri desemnați. Membrii Colegiului de Coordonare nu au atribuții executive și sunt independenți în luarea deciziilor.

Ai un litigiu financiar-bancar?
În cazul în care un litigiu între un consumator și Garanti Bank S.A. nu a putut fi soluționat în urma unei reclamații prezentate de consumator direct băncii, consumatorii au posibilitatea să apeleze la mecanismul de soluționare alternativă a litigiilor prevăzut de OG 38/2015 cu modificările și completările ulterioare, adresându-se Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul în București, str. Sevastopol nr.24, sector 1, număr telefon (021)9414, site web www.csalb.ro, centru abilitat să organizeze și să administreze soluționarea, prin mijloace alternative, a litigiilor din domeniul financiar – bancar dintre consumatori și instituții de credit.

Dacă te-ai adresat instituției financiar-bancare și nu ești mulțumit de răspunsul primit, cei de la CSALB te pot ajuta să-ți rezolvi conflictul rapid, gratuit, obiectiv și în afara instanței de judecată. Poți afla mai multe detalii la numărul de telefon 021 9414 (număr cu tarif normal)

Ce îi caracterizează?

Cum pot ajuta?
Dacă plângerea nu a fost rezolvată direct cu instituția financiar-bancară, consumatorul poate apela la sprijinul CSALB.
Experții CSALB ascultă expunerea consumatorului, află opinia instituției financiar-bancare și analizează situația.
În cazul în care consideră că acțiunea instituției financiar-bancare a fost corectă, informează consumatorul de ce au ajuns la această concluzie.
Dacă nu consideră că acțiunea instituției financiar-bancare a fost corectă, poate propune sau impune comerciantului o soluție pentru a îndrepta lucrurile.
Scopul este de a rezolva situația echitabil, în mai puțin de 90 de zile și fără costuri pentru consumator.

Ce fac?
CSALB organizează două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor.
Aceste proceduri sunt facultative, voluntare și separate de procedurile din instanțele de judecată.

Care sunt pașii?
1. Consumatorul este nemulțumit de relația contractuală cu instituția financiar-bancară și îi adresează o plângere.
2. Consumatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit sau instituția financiar-bancară nu răspunde.
3. Consumatorul apelează CSALB (021 9414).
4. CSALB îi prezintă consumatorului cele 2 tipuri de proceduri de soluționare:
– Procedura prin care conciliatorul PROPUNE O SOLUȚIE, pe care părțile o pot accepta sau nu. Soluția propusă poate fi acceptată în 15 zile. Dacă este acceptată, devine executorie. Părțile se pot retrage oricând din procedură.
– Procedura prin care conciliatorul dă o SOLUȚIE OBLIGATORIE – o procedură asemănătoare cu cea din instanță, însă mai simplă și informală. Părțile nu se pot retrage din procedură.

În ambele tipuri de proceduri, conciliatorul trebuie acceptat de ambele părți și termenul de soluționare este de cel mult 90 de zile.
5. Consumatorul alege procedura, completează cererea și CSALB contactează instituția financiar-bancară.
6. Conciliatorul este desemnat aleatoriu dintre persoanele înscrise pe Lista Conciliatorilor, dar trebuie acceptat de ambele părți. Dacă părțile nu acceptă conciliatorul, se desemnează aleatoriu un alt conciliator din aceeași listă.
7. Conciliatorul analizează dosarul și solicită, după caz, informații suplimentare, documente etc.
8. Conciliatorul propune sau impune o soluție, în funcție de procedura aleasă.

Pentru informaţii suplimentare, te rugăm să ne contactezi folosind datele de mai jos:

Informații importante

Sediul Social Garanti Bank S.A.
Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center Novo Park 3 Clădirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, București
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009
Cod unic de înregistrare fiscală RO 25394008
Înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-066/17.08.2009
Înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară sub nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019