Glosari de termeni bancari

Nr. crt. Categorie de servici
/ servicii semnificative*
Servicii semnificative (denumirea comercială practicată de Garanti Bank S.A) Definiție*
1. Administrarea contului Administrare Cont curent Furnizorul contului administrează contul.
2. Debitare directă Direct Debit Clientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucțiune furnizorului contului să transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client și de destinatar. Suma respectivă poate varia.
3. Depuneri de numerar Depuneri de numerar Depunere de numerar in contul clientului.
4. Descoperitul de cont Overdraft Furnizorul contului și clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma maximă care poate fi împrumutată și dacă există taxe și dobânzi care trebuie achitate de client.
5. Furnizarea unui card de debit Emitere si reinnoire card de debit Bonus Debit Card Furnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacții efectuate prin card este luată total sau parțial din contul clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor și client stabilește dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.
6. Furnizarea unui card de credit Emitere card de credit (Bonus Card) Furnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăți al clientului. Suma totală a tranzacțiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parțial din contul de plăți al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor și client stabilește dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.
7. Internet Banking Internet Banking (Garanti BBVA Online) Furnizorul oferă un serviciu cu ajutorul căruia se accesează informatii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se inițiază transferuri, se seteaza mandate de debitare directă etc. prin intermediul internetului.
8. Încasare sume din contul deschis la un alt prestator de servicii Incasari in Contul curent Furnizorul încasează bani pentru un client al băncii dintr-un cont deschis la un alt prestator de servicii de plată, în baza instrucțiunilor acestuia din urmă.
9. Înlocuire dispozitiv token Reactivare Internet Banking (in cazul pierderii /furtului dispozitivului) Oferirea de către furnizor a unui dispozitiv token în cazul pierderii/distrugerii/furtului dispozitivului token inițial.
10. Mobile Banking Mobile Banking (Garanti BBVA Mobile) Furnizorul oferă un serviciu, prin intermediul telefonului personal, cu ajutorul căruia se accesează informatii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se inițiază transferuri, se seteaza mandate de debitare directă etc.
11. Ordine de plată programată Ordine de plată programată Furnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucțiuni date de client, a unei sume fixe de bani din contul clientului în alt cont.
12. Retrageri de numerar Retragere de numerar Clientul retrage numerar din contul clientului.
13. Transfer Credit Plati in favoarea clientilor GARANTI BANK S.A/altei banci Furnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucțiuni date de client, din contul clientului în alt cont.

*) denumirile si definițiile serviciilor sunt preluate din HG 39/30.01.2019 pentru aprobarea Listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți.