Campanie de creditare

Oferta aplicată creditelor de nevoi personale fără garanții reale imobiliare

I. Durata Campaniei:

Oferta este valabilă în perioada 12 Ianuarie – 31 Martie 2023.

II. Conditii Campanie:

  • Se adresează persoanelor fizice, care pot fi clienți sau non-clienți ai GARANTI BANK S.A. și care, în perioada Campaniei, solicită un credit de nevoi personale fără garanții reale imobiliare pentru refinanțarea altor credite de nevoi personale fără garanții reale imobiliare pe care le dețin la alte bănci.
  • Clienții care solicită un produsul de creditare menționat mai sus, trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate ale Băncii.
  • Moneda în care se pot acorda creditele este RON
  • Perioada maximă de creditare este de până la 60 luni.

III. Oferta Campaniei:

▪ Comision de analiză dosar – Zero
▪ Dobânda Fixa: 8.85%/ an
▪ Comision lunar de administrare – 20 RON

Ofertă standard

Moneda RON Tip Dobândă Valoare Dobândă
Credit de nevoi personale
fara garantii reale imobiliare
Dobândă fixă 8.85%
Dobândă variabilă IRCC + 4.35%

– Comision lunar de adminitrare – 20 RON

IV. Acceptarea ofertei:

Oricând pe perioada derulării, Campania va putea înceta înainte de termen, în baza deciziei GARANTI  BANK S.A. sau în caz de forța majoră. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, GARANTI BANK  S.A. va transmite informația pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, în cel mai scurt timp posibil.

Se consideră că oferta este acceptată la momentul semnării documentelor, care atesta intenția de  contractare a creditului.

– Pentru detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați  pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro, secțiunea „Prelucrarea datelor personale” sau  puteți să le solicitați în oricare dintre Agențiile Băncii; în cazul în care va sunt necesare mai mult detalii  în legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne contactați și la adresa  de e-mail dpo@garantibbva.ro.

Exemplu de calcul DAE, ofertă Campanie:

Credit nevoi personale fără garanții reale imobiliare dobânda 

Dobânda Anuala Efectivă (DAE) este de 10.22%/an* pentru un credit de nevoi personale fără garanții reale  imobiliare în valoare de 45.000 RON pe o perioada de 57 luni, cu rambursare în rate egale. Dobânda este  8.85%/an, fixă, comisionul de analiză este 0 RON, iar comisionul de administrare lunar este 20 RON. Valoarea  ratei lunare este 989,87 RON, iar valoarea totala plătibilă* 56.553,90 RON;  

* Detalii despre structura de costuri (dobânzi, comisioane, alte taxe) se regăsesc pe site-ul www.garantibbva.ro.

GARANTI BANK S.A. Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009 

Business Center, Novo Park 3 Cod Unic de Înregistrare RO25394008 

Etajele 5 și 6, Clădirea F, 020331 Înregistratã în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-066/2009  

Telefon: + (40-21) 208 92 60 Înscrisã în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019 

Fax: + (40-21) 208 92 86 Capital social subscris și vărsat 1.208.086.946 RON  

E-mail: contact@garantibbva.ro  

 www.garantibbva.ro 

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank