Campanie card de credit Bonus Card

Oferta aplicată cardurilor de credit nou acordate

       1. ORGANIZATOR

Campania „Incepe primavara cu 200 RON Puncte bonus!”(denumita in cele ce urmeaza Campania), este organizata de GARANTI BANK S.A., cu sediul în Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et. 5 si 6, sSector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/4429/2009, cod unic de inregistrare RO 25394008, inregistrata in Registrul institutiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019, în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 16842 si 16849,  denumita in continuare „Organizator”,

 1. DETALIILE CAMPANIEI „Bucura-te de primavara cu 200 RON Puncte bonus de la Garanti!”!”
  • Campania se desfasoara in perioada 04 Aprilie 2023 – 16 Iunie 2023 (Perioada Campaniei).
  • Campania se va aplica tuturor clientilor care, indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
 • Au aplicat pentru obtinerea unui card de credit Bonus Card in perioada 04 Aprilie 2023 – 16 Iunie 2023 (inclusiv);
 • Banca a aprobat acordarea unui card de credit Bonus Card pana la data de 30 iunie 2023 (inclusiv);
 • Clientul a ridicat cardul (plasticul) din agentia Garanti Bank;
 • Clientul a activat cardul prin setarea PIN-ului si a efectuat tranzactii in suma totala de minim 400 RON pana la data maxima de 10 Iulie 2023 (inclusiv);
  • Campania consta in acordarea a 200 RON puncte bonus clientilor eligibili,  puncte care pot fi folosite la cumparaturi doar la comerciantii parteneri ai bancii, participanti la programul Bonus Card.
  • Punctele Bonus  vor fi acordate pe data de 12 Iulie 2023. Punctele bonus primite in cadrul Campaniei pot fi utilizate pana la data de 11 August 2023; dupa aceasta data, daca bonusul nu a fost utilizat, banca il va retrage din contul clientului pe data de 12 August 2023.
  • Nu se va acorda contravaloarea in bani a Premiilor.
  • Nu pot participa la campanie angajatii GARANTI BANK S.A., colaboratorii APT (angajati PROHUMAN APT RESOURCES SRL si PROHUMAN APT BROKER), colaboratorii Ralfi.
  • Simpla participare la Campanie echivaleaza cu acceptarea de catre Participanti a termenilor si conditiilor prezentului Regulament de organizare si desfasurare (denumit in continuare „Regulament”).
  • Informatii despre prezenta Campanie vor fi afisate atat pe site-urile oficiale ale Garanti Bank S.A.: garantibbva.ro si www.bonuscard.ro.

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL
  • Informarea Participantilor conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (in continuare „GDPR”).
  • Prezentul Regulament este pus la dispozitia oricarei persoane din cadrul GARANTI BANK S.A. sau autoritatilor interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina de Intranet a Organizatorului.
  • Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta aspectelor mentionate in cuprinsul acestuia.
  • Operatorul a numit un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat la adresa Operatorului mentionata mai sus si/sau la adresa de e-mail: dpo@garantibbva.ro.
  • Datele cu caracter personal prelucrate in contextul Campaniei sunt urmatoarele:
 • pentru participanti: nume, prenume.

In situația in care Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor menționate anterior pentru scopul organizarii si derularii Campaniei, Operatorul va fi in imposibilitate de a o mentine in Campanie si de a-i acorda Premiul, fara insa a afecta in alt fel relatia dintre Operator si Persoana Vizata.

 • Scopul si temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator in urmatoarele scopuri:

 • organizarea si desfasurarea Campanie (desemnarea si validarea castigatorilor, acordarea premiului);
 • indeplinirea obligatiilor legale, de exemplu, in domeniul fiscal, financiar-contabil, transmiterea informatiilor solicitate de catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii (de exemplu: parchete, executori judecatoresti, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.), autoritati fiscale, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul bancar etc);
 • urmarirea intereselor legitime ale Operatorului, cum ar fi: efectuarea raportarilor interne, evidente interne, prevenirea fraudelor, solutionarii cererilor participantilor la Campanie exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor sale sau ale altor persoane in fata instantelor de judecata, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, a consultantilor nostri etc.
 • Destinatarii datelor personale:
 • autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii, de exemplu instante de judecata, parchete si alte organe indreptatite, autoritati fiscale, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul bancar etc.

Destinatarii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie datele cu caracter personal ale participantilor si castigatorului, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

 • Conform prevederilor GDPR, Participantii au acces gratuit la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de catre Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile GDPR, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, Participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislatiei specifice in materie de protectie a datelor, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, Participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
 • Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor articolelor 15-22 din GDPR, persoanele vizate (Participantii) au urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de informare si acces la date;

(ii) dreptul la rectificare;

(iii) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul la portabilitatea datelor;

(vi) dreptul la opozitie;

(vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; Operatorul precizeaza faptul ca, in contextul Campanie, nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campaniei (inclusiv crearea de profiluri);

(viii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ix) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, mai multe detalii putand fi consultate la adresa www.dataprotection.ro.

 1. Dispozitii finale
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ intrerupe/ prelungi oricand desfasurarea acestei Campanii, orice modificare fiind adusa la cunostinta Participantilor cu cel putin 24 ore inainte de a intra in vigoare, pe pagina de intranet a Bancii.
  • Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente.

Banca isi rezerva dreptul de a modifica/suspenda/ intrerupe/ prelungi oricand desfasurarea acestei oferte, orice modificare fiind adusa la cunostinta clientilor cu cel putin 24h inainte de a intra in vigoare, pe site-ul Bancii.

ORGANIZATOR,

GARANTI BANK S.A.

Vezi regulamentul aici.

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank