Prelungire campanie Bun Venit la Garanti BBVA

I. Durata Ofertei:

Oferta este valabila in perioada 1 Iulie 2023 – 30 Septembrie 2023 si actualizeaza Campania lansata in data de 15 Septembrie 2022.

II. Conditii Campanie:

Banca va acorda Premiu Clientilor, constand in acordarea unui premiu in valoare de 10% din venitul incasat
in prima luna, dar nu mai mult de 1000 RON, daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
au varsta de peste 18 ani,
in perioada Campaniei, detin sau deschid un cont curent in RON la BANCA, in vederea incasarii drepturilor salariale sau pensiilor;
plata salariilor si a pensiilor trebuie efectuata din contul angajatorului sau din contul Casei de Pensii la care clientul este arondat, in contul curent al clientului deschis la BANCA.
clientul nu a incasat in contul sau curent salarii sau pensii, incepand cu data de 01.01 2022 si pana la data inceperii Campaniei;
prima incasare a salariului sau a pensiei, trebuie sa aiba loc cel mai tarziu la data incetarii
Campaniei, respectiv la data de 30 Septembrie 2023, inclusiv

III. Oferta si Premiul Campaniei:

Clientii vor beneficia de comision zero pentru urmatoarele:
Administrare cont curent RON in care se incaseaza salariu/pensia;
Administrare lunara a serviciului de Internet Banking ;
Plati in favoarea clientilor altei banci prin Internet Banking/Mobile ME in RON;
Plati intrabancare prin Internet Banking/Mobile Banking in RON;
Retragere numerar de la ATM/POS al Bancii
Retragere numerar de la ATM/POS alte banci din Romania


3.1 Clientilor, care indeplinesc conditiile Campaniei, li se va acorda in contul curent deschis la Banca, o singura
data, un premiu in valoare de 10% din venitul incasat in prima luna, dar nu mai mult de 1000 Ron (valoarea neta,dupa retinerea impozitului pe venit )/client.

  • In functie de rezidenta fiscala a clientilor, valoarea maxima bruta individuala a
    premiilor oferite in cadrul campaniei poate fi:
     1190.48 RON (reprezentand valoarea neta de 1000 RON, plus valoarea impozitului pe veniturile din premii retinut la sursa, 190.48 RON) pentru clientii nerezidenti.
  •  1111.11 RON (reprezentand valoarea neta de 1000 RON, plus valoarea impozitului pe veniturile din premii retinut la sursa, 111.11 RON) pentru clientii rezidenti.

3.2 Dupa transferarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de Clienti inceteaza. Cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din premii obtinute de persoanele fizice urmare a  participarii la prezenta campanie, orice alte taxe sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile castigatorilor nu vor fi suportate de Organizator.

IV. Taxe si impozite

4.1 Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor privind asigurarile sociale sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din premii obtinute de persoanele fizice  urmare a participarii la prezenta Campanie. In cazul in care acest impozit se datoreaza, el se aplica la valoarea bruta a premiilor acordate. Organizatorul se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul va fi aplicat la valoarea bruta a premiilor, definita in conformitate cu Sectiunea 6 de mai sus.
4.2 Clientii sunt responsabili cu declararea si plata contributiilor de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat conform titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

V. Mentiuni:

Toti Clientii eligibili, vor fi inclusi automat in Campanie, dupa prima incasare a salariului sau pensiei in contul deschis la Garanti Bank SA. Clientii care nu doresc sa beneficieze de Premiul Campaniei, pot solicita excluderea din Campanie printr-o cerere scrisa depusa in oricare din agentiile Bancii sau prin email la adresa contact@garantibbva.ro.

Dupa primirea Premiului, Clientul trebuie sa continue sa incaseze salariul sau pensia in conturile deschise la Banca minim 12 luni, de la data incasarii premiului oferit; in caz contrar, Premiul trebuie returnat integral, la simpla notificare a Bancii, fara nicio alta formalitate.

Nu pot participa la Campanie angajatii din cadrul Grupului GARANTI ROMANIA.

VI. Acceptarea ofertei:

Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta inainte de termen, in baza deciziei Garanti Bank S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Garanti Bank S.A. va informa participantii pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, in cel mai scurt timp posibil.

Mai multe detalii privind Campania curenta, se regasesc in Regulamentul anexat Ofertei

 

Vezi Regulament Campanie Bun Veni aici

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank