Campanie de creditare – „Small” HL

I. Durata Campaniei:

Oferta este valabilă în perioada 18 Aprilie 2024 – 30 Iulie 2024.

II. Condiții de valabilitate ale Campaniei:

* Prezenta Oferta rămâne valabila doar daca sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate ale solicitantului, implicit daca se aproba solicitarea în perioada Campaniei. Produsul de creditare se poate acorda și la o data ulterioara încheierii Campaniei.

III. Oferta Campaniei in cazul in care creditul solicitat este aprobat:

* Indicele de referință IRCC are valoarea la momentul actual de 5.90%. Acesta se actualizează la fiecare 1 Ianuarie, 1 Aprilie, 1 Iulie și 1 Octombrie, pe țoață durata creditului.

IV. Acceptarea ofertei:

  • Oricând pe perioada derulării, Campania vă putea înceta înainte de termen, în baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau în caz de forță majora. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, GARANTII BANK S.A. vă transmite informația pe website-ul oficial „garantibbva.ro”,, în cel mai scurt timp posibil.
  • Se considera că oferta este acceptata la momentul semnării documentelor care atesta intenția de contractare a creditului.
  • Pentru detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugam să consultați pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro, secțiunea „Prelucrarea datelor personale” sau puteți să le solicitați în oricare dintre Agențiile Băncii; în cazul în care vă sunt necesare mai mult detalii în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne contactați și la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro.

V. Exemplu de calcul DAE conform ofertei prezentei Campanii:

Dobanda Fixa pe 3 ani fara asigurare de viata

Pentru un credit imobiliar in valoare de 250.000 RON, acordat pe o perioada de 360 luni, cu rambursare in rate egale Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de  8.34 %/an*, Dobanda este 5.37%/an, fixa, comisionul de analiza este de 750 RON, iar comisionul de administrare lunara este de 75 RON, Valoarea ratei lunare este de 1,474.15         RON, iar valoarea totala platibila  681,641.43  RON;

Dobanda Fixa pe 5 ani fara asigurare de viata

Pentru un credit imobiliar in valoare de 250.000 RON, acordat pe o perioada de 360 luni, cu rambursare in rate egale Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de  8.01  %/an*, Dobanda este 5.55%/an, fixa, comisionul de analiza este de 750 RON, iar comisionul de administrare lunara este de 75 RON, Valoarea ratei lunare este de 1,502.33   RON, iar valoarea totala platibila 667,247.79 RON;

Detalii despre structura de costuri (conditii de eligibilitate, dobanzi, comisioane; atat cu privire la cele standard cat si cu privire la cele aplicabile prezentei oferte) se regasesc pe site-ul www.garantibbva.ro.

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank