Regulament general de renunțare la campaniile de rate fără dobândă automate pentru carduri de credit emise de Garanti BBVA

Campaniile de rate fără dobândă automate cu Bonus Card aplicabile produselor de card de credit, sunt afișate pe website-ul “https://www.garantibbva.ro/campanii-bonus-card“. În cadrul fiecărei campanii sunt descrise: denumirea campaniei, termenul de valabilitate a campaniei, numărul de rate fără dobândă automate aplicabile pragurilor sumelor cheltuite în cadrul unei campanii, precum și produsele de card de credit care fac obiectul fiecărei campanii.

Oferta este valabilă până la data specificată la fiecare campanie în parte, pentru cumpărăturile efectuate cu cardurile Bonus Card Classic, Bonus Card WWF, Bonus Card Gold și Bonus Card Platinum, efectuate la POS-urile care nu aparțin Garanti Bank S.A., la categoriile dedicate de comecianți, conform fiecărei campanii.
Cu Bonus Card Classic, Bonus Card WWF ai acces la următoarele rate:
–  3 rate fără dobândă pentru suma minimă de 250.00 lei – maximă 1000.00 lei;
–  6 rate fără dobândă pentru suma minimă de 1000.01 lei – 2000.00 lei;
–  12 rate fără dobândă pentru suma minimă de mai mult de – 2000.01 lei.

Cu Bonus Card Gold sau Bonus Card Platinum, ai acces la următoarele rate:
–  3 rate fără dobândă pentru suma minimă de 550.00 lei – maximă 2000.00 lei;
–  6 rate fără dobândă pentru suma minimă de 2000.01 lei – 4000.00 lei;
–  12 rate fără dobândă pentru suma minimă de mai mult de – 4000.01 lei

Renunțarea la beneficiile Campaniilor de Rate Automate

Deținătorul de card principal poate solicita Băncii excluderea din toate Campaniile de Rate Automate, sau doar dintr-o campanie specifică, numai dacă aceasta se află în perioada de valabilitate.

Renunțarea la beneficiile Campaniilor de Rate Automate va fi efectuată urmărindu-se pașii de mai jos:
1. Deținătorul principal de Bonus Card contactează Banca la numărul de telefon 0800 80 1234 (apel gratuit din orice rețea de telefonie fixă) sau la 021 200 9494 (număr cu tarif normal), disponibil zilnic între 9:00 și 22:00, sau printr-o cerere scrisă adresată oricăreia dintre agențiile Garanti BBVA.

2. În vederea renunțării la beneficiile Campaniilor de Rate Automate, clientul va indica, dacă dorește să renunțe la toate Campaniile de Rate Automate sau doar denumirea Campaniei la care renunță și, după caz, dacă această renunțare se aplică și pentru cardul suplimentar.

3. După recepționarea solicitării, Banca va elimina cardul principal și/sau suplimentar al clientului din Campaniile de Rate Automate, conform cererii, începând cu ziua lucrătoare următoare solicitării, urmând ca tranzacțiile efectuate cu cardul principal și/sau cu cardul suplimentar, să nu mai fie împărțite în Rate Automate.

Eliminarea din cadrul campaniei va fi efectuată o singură dată, la solicitarea deținătorului de card principal, pe toată durata campaniei/campaniilor din care a fost solicitată excluderea.

Aderarea la beneficiile Campaniilor de Rate Automate, după Renunțare

În cazul în care, ulterior renunțării la Campanie/Campanii în vigoare, Clientul dorește să adere din nou la beneficiile Campaniilor de Rate Automate, va putea reveni asupra deciziei de renunțare, după trecerea unui termen de 3 ani, de la data când aceasta a avut loc, în următoarele condiții:

1. Deținătorul principal de Bonus Card contactează Banca la numărul de telefon 0800 80 1234 (apel gratuit din orice rețea de telefonie fixă) sau la 021 200 9494 (număr cu tarif normal), disponibil zilnic între 9:00 si 22:00, sau adresând o cerere scrisă oricărei agenții Garanti Bank S.A.
2. În vederea reincluderii în Campaniile de Rate Automate, după data readerării, clientul va indica Băncii numele Campaniei/ Campaniilor la care dorește să participe din nou și, după caz, dacă dorește și reincluderea cardului suplimentar.
3. După recepționarea solicitării, Banca va reinclude cardul principal și/sau suplimentar al clientului în Campaniile de Rate Automate în ziua următoare lucrătoare, urmând ca, începând de la această dată, tranzacțiile efectuate cu produsul de card de credit Bonus Card să fie împărțite în rate fără dobândă automate.
4. Se acceptă doar o renunțare solicitată de deținătorul principal. Respectiv, în cazul unei noi renunțări Banca va considera aceasta definitivă și nu va mai include cardul respectiv la nici o altă campanie, chiar dacă deţinătorul principal își va manifesta intenția de a beneficia din nou de Campania respectivă sau orice altă campanie similară.  

Atenție! În perioada celor 3 ani dintre renunțare și readerare, Deținătorul nu va beneficia de oferta campaniei, respectiv împărțirea tranzacțiilor în rate fară dobândă la categoriile de comercianți din Campanie, aplicându-i-se doar ofertele de la partenerii Garanti BBVA cât și costurile standard.