Green Office

Garanti BBVA sprijină proiectele de investiţii verzi

2.500.000 Lei

Plafon maxim de creditare

240 de luni

Perioada maximă de
împrumut

Caracteristicile produsului