Fondul de Compensare a Investitorilor

Garanti Bank este Participant la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI), constituit ca persoana juridica de drept public.

Sediul Fondului este in Municipiul Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, cam. 1-2, cod postal 020922, sector 2, datele de contact fiind: telefon +4021 3157348, fax +4021 3157340, e-mail office@fond-fci.ro

Fondul administreaza schema de compensare a investitorilor, in conditiile Legii nr. 88/2021 si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in situatia incapacitatii participantilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora in legatura cu prestarea de servicii si activitati de investitii.

Prin “investitor” se intelege orice persoana care incredinteaza fonduri banesti si/sau instrumente financiare unui Participant la Fond, in legatura cu prestarea de servicii si activitati de investitii.

Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii eligibili, in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 euro, acest plafon fiind prevazut de Directiva europeana 97/9/CE privind schemele de compensare pentru investitori.

Informatii cu privire la procedura de compensare si plata compensatiilor se regasesc in Regulamentul ASF nr. 10/2022 privind Fondul de Compensare a Investitorilor, care poate fi consultat aici sau aici.