Oferta depozite Fresh Funds EUR

I. Durata Campaniei:

Oferta este valabilă în perioada 01.08.2023 – 09.08.2023, cu următoarele caracteristici:

II. Condiții campanie:

Se adresează persoanelor fizice care la momentul inițierii Campaniei pot fi clienți existenți sau non-clienți ai GARANTI BANK S.A.

Persoanele fizice trebuie să:

  • dețină cel puțin un cont curent în EUR sau să își deschidă un cont curent în EUR, în perioada Campaniei la GARANTI BANK S.A.;
  • constituie depozite la termen, cu fonduri noi* în EUR pe o perioadă de 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni, în oricare din agențiile Băncii, în perioada de valabilitate a Campaniei. Suma minimă pentru constituirea depozitului la termen este de 200 EUR. Nu există un plafon maxim pentru constituirea depozitului.

*Sunt considerate fonduri noi sumele provenite din depuneri de numerar, schimburi valutare sau transferuri interbancare în contul curent deschis la GARANTI BANK S.A, ulterior datei de 01.08.2023

III. Dobânzi acordate în perioada Campaniei:

În perioada Campaniei dobânzile acordate depozitelor constituite în agențiile Băncii și prin intermediul serviciului de Internet/Mobile Banking sunt:

Constituit în agențiile Băncii și prin Internet Banking/ Mobile Banking*
Termen 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
Dobândă 3,00% 3,25% 3,50% 3,75%

IV. Acceptarea ofertei:

  • Oricând pe perioada derulării, Campania va putea înceta înainte de termen, în baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau în caz de forță majoră. În situația apariției vreunuia dintre aceste cazuri, GARANTI BANK S.A. va informa participanții printr-un anunț postat în toate agențiile Băncii și pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, în cel mai scurt timp posibil.

  • Oferta se consideră acceptată la momentul semnării documentelor, care atestă intenția de contractare a depozitului la termen în condițiile și termenele prezentei oferte.

V. Mențiuni:

  • Pentru depozitele la termen care îndeplinesc condițiile Campaniei se oferă, la momentul constituirii, dobânzile acordate în cadrul Campaniei conform prezentei oferte; iar, ulterior, la momentul prelungirii automate a depozitului, dobânda acordată va fi cea în vigoare la data prelungirii, afișată în lista de Taxe și Comisioane a Băncii, care se regăsește pe website-ul oficial www.garantibbva.ro la sectiunea Persoane Fizice -> Economisire -> Dobânzi 

  • Dobânzile acordate în cadrul Campaniei se aplică depozitelor constituite din fonduri noi la data inițierii Campaniei, reprezentând sumele constituite începând cu data de 01.08.2023.

  • Disponibilitățile existente în conturile curente la data lansării ofertei NU se consideră fonduri noi. Rata dobânzii este exprimată în procent anual.

  • Dobânda totală este supusă impozitului pe venit, conform reglementărilor în vigoare.

  • Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro secțiunea „Prelucrarea datelor personale” sau să le solicitați în oricare dintre Agențiile Băncii.

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank