Oferta Campanie depozite
Small Fresh Funds RON

I. Durata Campaniei:

Oferta este valabilă în perioada 31.01.2024 – 31.03.2024, cu următoarele caracteristici:

II. Condiții campanie:

Se adreseaza persoanelor fizice care la momentul initierii Campaniei pot fi clienti existenti sau non-clienti ai GARANTI BANK S.A.
Persoanele fizice trebuie sa:

 •  detina cel putin un cont curent in RON sau sa isi deschida un cont curent in RON, in perioada Campaniei la GARANTI BANK S.A.;
 • constituie depozite la termen cu o suma de maximum 100.000 RON, provenita din fonduri noi* pe o perioada de 3 luni, 6 luni, 12 luni, in oricare din agentiile Bancii, in perioada de valabilitate a Campaniei. Suma minima pentru constituirea depozitului la termen este de 200 RON.

*Sunt considerate fonduri noi sumele provenite din depuneri de numerar, schimburi valutare sau transferuri interbancare in contul curent deschis la GARANTI BANK S.A, ulterior datei de 24.03.2024.

III. Dobânzi acordate în perioada Campaniei:

In perioada Campaniei dobanzile acordate depozitelor constituite in agentiile Bancii sunt:

Termen Interval 3 luni 6 luni 12 luni
Dobândă <=100 000 RON 6,50% 6,75% 6,75%

IV. Acceptarea ofertei:

 • Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta inainte de termen, in baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia dintre aceste cazuri, GARANTI BANK S.A. va informa participantii printr-un anunt postat in toate agentiile Bancii si pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, in cel mai scurt timp posibil.

 • Oferta se considera acceptata la momentul semnarii documentelor, care atesta intentia de contractare a depozitului la termen in conditiile si termenele prezentei oferte.

V. Mențiuni:

 • Pentru depozitele la termen care indeplinesc conditiile Campaniei se ofera, la momentul constituirii, dobanzile acordate in cadrul Campaniei conform prezentei oferte; iar, ulterior, la momentul prelungirii automate a depozitului, dobanda acordata va fi cea in vigoare la data prelungirii, afisata in lista de Taxe si Comisioane a Bancii, care se regaseste pe website-ul oficial www.garantibbva.ro la sectiunea Persoane Fizica > Economisire > Dobanzi .

 • Dobanzile acordate in cadrul Campaniei se aplica depozitelor constituite din fonduri noi la data initierii Campaniei, reprezentand sumele constituite incepand cu data de 24.03.2024.

 • Beneficiile din cadrul Campaniei pot fi accesate o singura data de catre o persoana fizica.

 • Suma maxima de 100.000 Ron, poate fi constituita intr-un singur depozit.

 • In cazul in care depozitul, depaseste suma maxima din cadrul Campaniei, acesta va fi constituit pe oferta standard a bancii, care se regaseste pe website-ul oficial www.garantibbva.ro la sectiunea Persoane Fizica > Economisire > Dobanzi. 

 • Disponibilitatile existente in conturile curente la data lansarii ofertei NU se considera fonduri noi.

 • Rata dobanzii este exprimata in procent anual.

 • Dobanda totala este supusa impozitului pe venit, conform reglementarilor in vigoare.

 • Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro sectiunea „Prelucrarea datelor personale” sau sa le solicitati în oricare dintre Agențiile Băncii.

Alte tipuri de servicii Garanti BBVA Bank