Campanie Depozite Pensionari

Ofertă pentru depozite la persoanele fizice, pensionari, clienți sau non-clienți ai Garanti BBVA Bank.

Durata campaniei:

Oferta este valabila in perioada 01 August 2023 –31 Decembrie 2023 si actualizeaza Campania lansata in data
de 06 Septembrie 2022, cu urmatoarele caracteristici:

II. Conditii campanie:

– Se adreseaza persoanelor fizice, pensionari, care la momentul initierii Campaniei pot fi clienti sau nonclienti ai GARANTI BANK S.A. 

Persoanele fizice, pensionari, trebuie să: 

 • Clientii pensionari arondati la sistemul public de pensii din Romania care doresc sa beneficieze de oferta curenta si care, la data initierii Campaniei, nu incaseaza veniturile din pensii in conturile deschise la GARANTI BANK S.A., trebuie sa faca dovada depunerii cererii de incasare pensie in contul curent deschis la GARANTI BANK S.A., cel tarziu la data constituirii depozitului. Cererea de incasare a drepturilor banesti aferente pensiilor din sistemul public de pensii din Romania trebuie sa fie inregistrata (sa contina numar de intrare si data) la Casa de Pensii locala de care apartie clientul.
 • Clientii pensionari din cadrul MAI si MAPN, care la data initierii Campanii nu isi incaseaza veniturile din pensii in conturile GARANTI BANK S.A., pot benefica de oferta curenta in baza cererii de virare a pensiei in contul GARANTI BANK S.A. completata in oricare dintre agentiile Bancii.
 • Campania nu se aplica depozitelor constituite prin telefon sau prin intermediul aplicatiilor Internet Banking/Mobile Banking

III. Dobanzi acordate in perioada Campaniei:

In perioada Campaniei se va acorda bonus de dobanda de 0,30% peste dobanzile standard acordate depozitelor constituite in agentiile Bancii.

Monedă 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni 15 luni
RON Standard Bonus Total Standard Bonus Total Standard Bonus Total Standard Bonus Total Standard Bonus Total
Dobândă 4.50% 0,30% 4.80% 4.75% 0,30% 5.05% 5.00% 0,30% 5,30% 5,00% 0,30% 5,30% 5,00% 0,30% 5,30%

IV. Acceptarea ofertei:

 • Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta inainte de termen, in baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia dintreaceste cazuri, GARANTI BANK S.A. va informa participantii printr-un anunt postatin toate agentiileBanciisipe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, in cel mai scurt timp posibil.
 • Oferta se considera acceptata la momentul semnarii documentelor, care atesta intentia de contractare a depozitului la termen in conditiile prezentei oferte.

V. Mentiuni:

 • Pentru depozitele la termen care indeplinesc conditiile Campaniei se ofera, la momentul constituirii, bonusul de dobanda acordat in cadrul Campaniei;iar, ulterior, la momentul prelungirii automatea depozitului, dobanda acordata va fi cea in vigoare la data prelungirii, afisata in lista de Taxe si Comisioane a Bancii.
 • Bonusul de dobanda acordat in cadrul Campaniei se aplica atat depozitelor constituite din fonduri existente in Banca la data initierii Campaniei, cat si depozitelor costituite din fonduri nou aduse la Banca, reprezentand sumele incasate incepand cu data de 06.09.2022.
 • Dobanda acordata in Campanie este formata din dobanda standard pe care Banca o acorda pentru toate depozitele constituie in agentie, plus,bonusul de dobanda de 0,30%. Dobanda standard poate fi modificata pe perioada desfasurarii Campaniei. In situatia in care se modifica valorarea dobanzii standard acordata in agentii, noua dobanda se va aplica impreuna cu bonusul de dobandade 0,30% doar depozitelor nou constituie incepand cu data intrarii in vigoare a dobanzii standard, depozitele constituie inainte de schimbarea dobanzii standard ramanand neschimbate.
 • Rata dobanzii este exprimata in procent anual.
 • Dobanda totala este supusa impozitului pe venit, conform reglementarilor in vigoare.
 • Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro sectiunea „Prelucrarea datelor personale” sau sa le solicitati în oricare dintre Agențiile Băncii.
 

Vezi documentul aici.