Campanie „Bonus Card 100% Online”

I. Durata Campaniei:

Oferta este valabilă în perioada 12 iunie-31 august 2024.

II. Condiții campanie:

IV. Dispoziții finale:

Oricând pe perioada derulării, Campania va putea înceta sau se va putea modifica înainte de termen, în baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau în caz de forță majoră. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Banca va transmite informația pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, în cel mai scurt timp posibil.

Se consideră că oferta este acceptată la momentul consimțământului clientului asupra documentelor care atestă intenția de contractare a creditului în aplicația de Mobile Banking (Garanti BBVA Mobile).

Pentru detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de internet a Băncii la adresa www.garantibbva.ro, secțiunea „Prelucrarea datelor personale” sau puteți să le solicitați în oricare dintre agentiile Băncii. În cazul în care vă sunt necesare mai mult detalii în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne contactați și la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro.

Exemplu de calcul DAE conform ofertei prezentei Campanii:

Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta sau se va putea modifica inainte de termen, in baza deciziei GARANTI BANK S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Banca va transmite informatia pe website-ul oficial „www.garantibbva.ro”, in cel mai scurt timp posibil.

Se considera ca oferta este acceptata la momentul consimtamantului clientului asupra documentelor care atesta intentia de contractare a creditului in aplicatia de Mobile Banking(GarantiBBVA Mobile).

Pentru detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati pagina de internet a Bancii la adresa www.garantibbva.ro, sectiunea „Prelucrarea datelor personale” sau puteti sa le solicitati in oricare dintre Agentiile Bancii; in cazul in care va sunt necesare mai mult detalii in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti sa ne contactati si la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro.

Dacă nu ai încă aplicația de Mobile Banking, descarc-o acum!