Campanie activare Pachet „T0”

I. Valabilitatea ofertei:

Oferta este valabilă în perioada 3 ianuarie – 31 decembrie 2023.

II. Condiții de eligibilitate:

III. Conținut Pachet „T0”:

Următoarele servicii sunt oferite gratuit:

*cu excepția comisioanelor TransFond/BNR

În plus, sunt incluse în ofertă următoarele:

**percepută doar în cazul în care valoarea tranzacțiilor prin terminalul POS în luna precedentă a fost mai mică de 12.000 lei

IV. Acceptarea ofertei:

Oferta se consideră acceptată prin semnarea acesteia de către client, în perioada de valabilitate a acesteia, iar beneficiile se vor activa numai după semnarea ofertei și confirmarea îndeplinirii condițiilor.

Banca își rezervă dreptul să refuze orice cerere de deschidere a contului curent, inclusiv, dacă este cazul, deschiderea oricărui produs/serviciu sau poate restricționa accesul la acestea, dacă Clientul nu furnizează toate informațiile, declarațiile sau documentele solicitate pentru identificarea Clientului, Beneficiarului real și/sau persoanelor de control, natura tranzacțiilor și orice alte detalii prevăzute de legislația națională și internațională în vigoare, precum și din motive de prudențialitate bancară.

Banca poate refuza primirea unor documente considerate incomplete, necompletate sau completate necorespunzător sau care, în opinia Băncii, nu îndeplinesc condițiile de acceptare, sunt neconforme cu prevederile Condițiilor Generale de Afaceri, cu legislația în vigoare și cu practica prudențială bancară.

Oricând pe perioada derulării, oferta va putea fi retrasă, în baza deciziei Garanti Bank S.A. sau în caz de forță majoră. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Garanti Bank S.A. va informa participanții prin canalele disponibile, în cel mai scurt timp posibil.

Servicii și produse Garanti BBVA

Agențiile Garanti BBVA

ATM Garanti BBVA

ATM-urile sunt la fel ca cei mai buni prieteni. Tranzacții cu card Tranzacții fără card Reguli de securitate Gata să te ajute oricând. Întâlneşte-le în

Află mai multe