Toate tabelele şi graficele privind piaţa locala şi internaţionala care fac parte din site-ul www.garantibbva.ro au fost obţinute de la terţe parţi care oferă astfel de servicii şi au fost elaborate în vederea furnizării de informaţii la modul general, fără ca Garanti BBVA să obţină vreun beneficiu din acestea. Garanti BBVA nu garantează valabilitatea tabelelor sau graficelor care apar pe site, iar aceste informaţii nu sunt furnizate pentru a obţine vreun câştig.

Din acest motiv, Garanti BBVA nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi sau cheltuieli directe sau indirecte ale terţelor persoane care pot apărea în urma erorilor sau lipsei informaţiilor din aceste tabele şi grafice, pentru tranzacţiile având la bază aceste informaţii şi nici pentru pierderile sau cheltuielile suportate de terţe părţi în orice fel.

Comunicarile in format electronic nu includ elementele esentiale incheierii unui contract valabil, nu reprezinta o oferta de a contracta si nici intentia de a obliga Banca la acordarea unei facilitati de finantare, a unui alt produs sau prestarea unui serviciu. Acceptarea de catre destinatar a termenilor si conditiilor prezentate in cadrul mesajelor electronice nu va fi considerata drept incheierea valabila a unui contract.