La Garanti BBVA România înțelegem pe deplin provocările și incertitudinile provocate de pandemia Covid-19 și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a sprijini clienții în această perioadă dificilă. Trecem cu toții printr-o perioadă specială și la Garanti BBVA ne simțim responsabili să ne ajutăm clienții mai ales în aceste condiții excepționale care necesită ca noi toți să ne sprijinim și să funcționăm ca o singură echipă.

Informații pentru clienții Persoane Fizice cu credite

Informare privind conditiile si efectele suspendarii platii ratelor la credite

Avand in vedere Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta 227/2020 (denumita in cele ce urmeaza “Ordonanta”) prin care s-au luat masuri pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei Covid 19, gasesti mai jos informatii privind conditiile si efectele aplicarii Ordonantei.

CONDITII DE APLICARE

Suspendarea platii ratelor se aplica in cazul creditelor de consum, creditelor ipotecare/imobiliare (inclusiv Pima Casa), cardului de credit si descoperitului de cont contractate de persoanele fizice;

Daca indeplinesti conditiile de mai jos, poti solicita amanarea platii ratelor, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si noua luni, dar nu mai tarziu de data de 15.03.2021:

 • ai un credit in derulare, care nu a ajuns la maturitate si pentru care Banca nu a declarat scadenta anticipata, anterior datei de 31.12.2020;
 • la data depunerii cererii de suspendare a platii ratelor, nu inregistrezi restante la creditele contractate la Garanti Bank SA ;
 • declari pe propria raspundere ca au fost afectate veniturile tale /ale familiei tale din cauza Covid-19, fata de nivelul inregistrat inainte de declararea starii de urgenta si te afli in imposibilitate de a onora obligatiile de plata aferente creditului, ca urmare a faptului ca tu sau un alt mebru al familiei*, urmare pierderii pierderii locului de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului sau a diminuarii veniturilor din salariu (si asimilate).

*Se considera ca facand parte din membrii familiei, persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinti si copii, care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul.

Efectele suspendarii platii ratelor

Te rugam sa ai in vedere ca, in cazul aprobarii cererii tale,

 • prelungirea perioadei de creditare va fi facuta cu o perioada cel mult egala cu perioada aferenta numarului de rate suspendate la plata, doar daca sunt respectate conditiile de eligibilitate referitoare la incadrarea in limita de varsta la terminarea contractului astfel prelungit; In cazul creditelor pentru care prelungirea maturitatii depaseste limita de varsta, prevazuta in procedurile interne de acordare a creditelor, banca procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta;
 • In cazul in care in perioada suspendarii obligatiei de plata solicit rambursari anticipate partiale, aceasta solicitare va conduce la anularea facilitatii de suspendare a platii ratelor;
 • In cazul in care ai beneficiat anterior de aceasta facilitate, noua perioada de amanare, cumulata cu cea acordata anterior, nu va depasi 9 luni;
 • Pe perioada suspendarii platii ratelor se vor calcula dobanzi care vor fi percepute si platite dupa incetarea perioadei de amanare la plata a ratelor, astfel:
  • pentru creditele ipotecare/imobiliare (inclusiv Prima Casa);
   • in maxim 60 de rate lunare egale,
   • daca cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior datei de 01.01.2021, suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare;

 • pentru celelalte tipuri de credit (credite de consum) prin capitalizare la soldul creditului si impartirea pe toata durata creditului, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditului, incepand cu luna imediat urmatoare expirarii perioadei de suspendare;

 • prin urmare, dupa incetarea perioadei se suspendare a platii ratelor, rata lunata va creste in comparatie cu situatia prezenta;
 • in cazul descoperitului de cont:
  • dobanda aferenta perioadei de suspendare se va achita in luna imediat urmatoare incetarii perioadei de suspendare
  • limita de credit nu mai poate fi utilizata pentru plati la comercianti/retrageri de numerar,
  • nu vor mai realiza tranzactii viitoare de tipul plati recurente/direct debit;

In cazul suspendarii platii sumelor datorate aferente Cardului de credit se vor aplica urmatoarele reguli:

 • Amanarea la plata se aplica pentru obligatiile de plata aferente ultimului extras de card de credit pentru care ai solicitat suspendarea platii sumei datorate, astfel Noua data scadenta va fi calculatata considerand i) numarul de luni solicitate de tine in cadrul cererii de suspendare a plarii sumei datorate si ii) data la care se emite lunar extrasul tau de card de credit; Noua Data scadenta va fi comunicata prin intermediul SMS /email;
 • Din momentul implementarii amanarii, pe toata perioada suspendarii platii sumelor datorate nu se vor mai emite extrase de cont, insa cardul de credit nu mai poate fi utilizat, limita disponibila fiind blocata; astfel, nu vor mai putea fi realizate nici tranzactiile viitoare de tipulplati recurente;
 • Obligatiile de plata de achitat la Noua Data Scadenta, le regasesti in ultimul extras de card de credit neachitat, pentru care s-a aplicat suspendarea platii sumelor datorate;
 • In cazul in care, pe perioada suspendarii platii sumelor datorate, exista in derulare tranzactii de tipul Cumparaturi in Rate, plata ratelor va fi suspendata;
 • In cazul in care la Noua Data Scadenta vei plati integral Suma Datorata\Total Datorie Curenta, Banca nu va percepe dobanda calculata pe perioada suspendarii platii sumelor datorate; iti reamintim ca pentru a putea beneficia de facilitatea de Cumparaturi in Rate, fara dobanda, trebuie sa achiti Total Datorie Curenta;
 • In cazul in care la Noua Data Scadenta vei plati doar Suma Minima de Plata sau o suma mai mica decat Total Datorie Curenta, indiferent de modalitatea de utilizare a cardului (retrageri de numerar/cumparaturi in rate s.a), intreaga Dobanda aferenta perioadei de suspendare se va achita in luna imediat urmatoare incetarii perioadei de suspendare. Dobanda datorata, aferenta perioadei de suspendare a platii ratelor, o vei regasi in primul extras de card de credit emis, dupa incetarea perioadei de suspendare;
 • Pe intreaga perioada de amanare, serviciul de Debitare Automata va fi dezactivat, in cazul in care ai optat pentru aceasta modalitate de plata a Sumelor Datorate.
  Cu titlu orientativ si doar in scopul informarii tale cu privire la efectele implementarii suspendarii platii, te rugam sa gasesti mai jos un exemplu de calcul privind Suma Datorata/Suma Minima de Plata si Dobanda

Cu titlu orientativ si doar in scopul informarii tale cu privire la efectele implementarii suspendarii platii, te rugam sa gasesti mai jos un exemplu de calcul privind Suma Datorata/Suma Minima de Plata si Dobanda

Obligatia de a incheia polite de asigurare pentru imobilele aduse in garantie la creditele ipotecare/imobiliare (inclusiv Prima Casa) ramane valabila inclusiv pe durata suspendarii platii ratelor, in conditiile mentionate in contractul de credit.

Banca va raporta in evidentele Biroului de Credit comentariul “Suspendare la plata” la nivelul fiecarui cont pentru care a fost acceptata solicitarea de amanare la plata. Scorul de credit (FICO SCORE) nu va fi afectat de comentariul "Suspendare la plata", intrucat acesta nu influenteaza algoritmul de calcul. Suspendarea la plata este o informatie care face parte din categoria “Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit”, care poate fi prelucrata in Sistemul Biroului de Credit in baza interesului legitim. Inregistrarea suspendarii la plata este necesara atat pentru a reflecta in mod corect situatia creditului, in perioada suspendarii la plata, cat si pentru continuarea desfasurarii unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Informații pentru clienții Persoane juridice cu credite

Informare privind conditiile si efectele suspendarii platii ratelor la credite

Avand in vedere Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta 227/2020 (denumita in cele ce urmeaza “Ordonanta”) prin care s-au luat masuri pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei Covid 19, gasesti mai jos informatii privind conditiile si efectele aplicarii Ordonantei.

CONDITII DE APLICARE

Suspendarea platii ratelor se aplica in cazul creditelor de consum, creditelor ipotecare/imobiliare (inclusiv Pima Casa), cardului de credit si descoperitului de cont contractate de persoanele fizice; Daca indeplinesti conditiile de mai jos, poti solicita amanarea platii ratelor, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si noua luni, dar nu mai tarziu de data de 15.03.2021:

 • ai un credit in derulare, care nu a ajuns la maturitate si pentru care Banca nu a declarat scadenta anticipata, anterior datei de 31.12.2020;
 • la data depunerii cererii de suspendare a platii ratelor, nu inregistrezi restante la creditele contractate la Garanti Bank SA ;
 • declari pe propria raspundere ca au fost afectate veniturile tale /ale familiei tale din cauza Covid-19, fata de nivelul inregistrat inainte de declararea starii de urgenta si te afli in imposibilitate de a onora obligatiile de plata aferente creditului, ca urmare a faptului ca tu sau un alt mebru al familiei*, urmare pierderii pierderii locului de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului sau a diminuarii veniturilor din salariu (si asimilate).

*Se considera ca facand parte din membrii familiei, persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinti si copii, care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul.

EFECTELE SUSPENDARII PLATII RATELOR

Te rugam sa ai in vedere ca, in cazul aprobarii cererii tale,

 • prelungirea perioadei de creditare va fi facuta cu o perioada cel mult egala cu perioada aferenta numarului de rate suspendate la plata, doar daca sunt respectate conditiile de eligibilitate referitoare la incadrarea in limita de varsta la terminarea contractului astfel prelungit; In cazul creditelor pentru care prelungirea maturitatii depaseste limita de varsta, prevazuta in procedurile interne de acordare a creditelor, banca procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta;
 • In cazul in care in perioada suspendarii obligatiei de plata solicit rambursari anticipate partiale, aceasta solicitare va conduce la anularea facilitatii de suspendare a platii ratelor;
 • In cazul in care ai beneficiat anterior de aceasta facilitate, noua perioada de amanare, cumulata cu cea acordata anterior, nu va depasi 9 luni;
 • Pe perioada suspendarii platii ratelor se vor calcula dobanzi care vor fi percepute si platite dupa incetarea perioadei de amanare la plata a ratelor, astfel:
  • pentru creditele ipotecare/imobiliare (inclusiv Prima Casa);
   • in maxim 60 de rate lunare egale,
   • daca cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior datei de 01.01.2021, suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare;

 • pentru celelalte tipuri de credit (credite de consum) prin capitalizare la soldul creditului si impartirea pe toata durata creditului, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditului, incepand cu luna imediat urmatoare expirarii perioadei de suspendare;

 • prin urmare, dupa incetarea perioadei se suspendare a platii ratelor, rata lunata va creste in comparatie cu situatia prezenta;
 • contractul de credit se va modifica de drept, prin efectul legii, fara incheierea de acte aditionale;
 • in cazul descoperitului de cont:
  • dobanda aferenta perioadei de suspendare se va achita in luna imediat urmatoare incetarii perioadei de suspendare
  • limita de credit nu mai poate fi utilizata pentru plati la comercianti/retrageri de numerar,
  • nu vor mai realiza tranzactii viitoare de tipul plati recurente/direct debit;
 • Obligatia de a incheia polite de asigurare pentru imobilele aduse in garantie la creditele ipotecare/imobiliare (inclusiv Prima Casa) ramane valabila inclusiv pe durata suspendarii platii ratelor, in conditiile mentionate in contractul de credit.

  Banca va raporta in evidentele Biroului de Credit comentariul “Suspendare la plata” la nivelul fiecarui cont pentru care a fost acceptata solicitarea de amanare la plata. Scorul de credit (FICO SCORE) nu va fi afectat de comentariul "Suspendare la plata", intrucat acesta nu influenteaza algoritmul de calcul. Suspendarea la plata este o informatie care face parte din categoria “Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit”, care poate fi prelucrata in Sistemul Biroului de Credit in baza interesului legitim. Inregistrarea suspendarii la plata este necesara atat pentru a reflecta in mod corect situatia creditului, in perioada suspendarii la plata, cat si pentru continuarea desfasurarii unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Utilizarea canalelor digitale

Mai sigur e mai bine!

Gestionăm serviciile de Internet și Mobile Banking (Garanti BBVA Online și Mobile) pentru a le putea utiliza cu prioritate indiferent de tipul de operațiune bancară necesar. Avem rugămintea să fie primele luate în calcul iar în cazul în care nu ați activat Internet Banking încă, o puteți face facil la orice ATM Garanti BBVA, dacă îl aveți în proximitate, descărcând în prealabil aplicația Garanti BBVA Mobile. Această opțiune este disponibilă doar pentru clienții Persoane Fizice.

https://www.garantibbva.ro/ro/persoane-fizice/canale-digitale/mobile-me/ce-stie-sa-faca.html

Măsuri de Securitate

Pentru a evita să deveniți victime ale tentativelor digitale de fraudă COVID-19, există o serie de acțiuni care pot reduce expunerea la virusuri:

 • Fiți bănuitori în ceea ce privește mesajele alarmante sau link-uri și atașamente de la expeditori necunoscuți;
 • Amintiți-vă să contactați mai întâi serviciul de relații clienți;
 • Evitați utilizarea link-urilor și a adreselor de introducere date pe internet;
 • Instalați un antivirus pe dispozitivele avute;
 • Actualizați toate softurile și aplicațiile, inclusiv cele de antivirus, la cea mai recentă versiune;
 • Evitați să contribuiți la dezinformarea societății și verificați știrile din diverse surse înainte de a le împărtăși.

Pentru informații mai detaliate, accesați secțiunea dedicată aici:

https://www.garantibbva.ro/_assets/ro/pdf/securitate_mobile_me.pdf

Informații utile suplimentare

Prin ATM-urile noastre multifuncționale aveți acces la retrageri numerar. Vă rugăm să țineți cont de distanța recomandată de minim 2 metri față de orice persoană sau stând la rând.

Vă încurajăm să alegeți, cu prioritate, plățile cu cardurile bancare în locul numerarului, folosind Bonus Card și Bonus Debit Card.

Avem rugămintea de a evita vizitarea agențiilor Garanti BBVA și de a apela la colegii noștri doar în cazul în care este absolut necesar și nu puteți rezolva respectiva nevoie prin canalele digitale.

Dacă veniți în agenții:

 • Vă rugăm nu intrați dacă există deja mai mult de 5 persoane în agenție;
 • Vă rugăm păstrați o distanță de minim 2 metri față de persoanele din jurul vostru.

Am implementat măsuri speciale de curățenie atât la nivel de sediu central cât și în rețeaua națională a agențiilor. Respectăm pe deplin toate cerințele și direcțiile Ministerului Sănătății, precum și pe cele ale organizațiilor internaționale.

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă aveți simptome legate de noul virus COVID-19, așa cum este descris de autoritățile oficiale, să nu luați contact cu alte persoane și să luați măsurile necesare. Institutul Național de Sănătate Publică România publică informații actualizate în timp real despre țările țintă aici: http://www.cnscbt.ro/